Floor Ameye (°1994, Kortrijk) behaalde met onderscheiding de academische graad van Master in de rechten aan de Universiteit Gent (2012-2017). De passie voor het strafrecht uitte zich reeds in haar studententijd, waarin ze de eerste prijs won op de pleitwedstrijd Assisen 2016, georganiseerd door het Vlaams Rechtsgenootschap Gent.


Na haar studies liep Mr. Ameye baliestage bij Mr. Thomas Vandemeulebroucke, bij wie ze een brede opleiding genoot. In juli 2021 richtte Mr. Ameye haar eigen kantoor in Kortrijk op, waarbij ze focust op het strafrecht, wegverkeersrecht en jeugdrecht. Zij streeft ernaar om, via een persoonlijke aanpak met aandacht voor alle facetten van het verhaal van de rechtszoekende, een toekomstgerichte oplossing te vinden in de schijnbaar ondoorgrondelijke wegen van het recht.


Mr. Ameye genoot diverse bijzondere opleidingen en is houder van de certificaten Supralat - Salduz (meer de bijkomende module voor kwetsbare en zwijgende verdachten) en de bijzondere opleiding jeugdrecht.


Daarnaast zet Floor zich in als gastdocent voor TAJO vzw en is ze lid-jurist van de Commissie van Toezicht in de gevangenis van Ruiselede.