Floor Ameye (°1994, Kortrijk) behaalde met onderscheiding de academische graad van Master in de rechten aan de Universiteit Gent (2012-2017). Zij won tijdens haar studies de pleitwedstrijd Assisen 2016, georganiseerd door het Vlaams Rechtsgenootschap Gent.


Mr. Ameye voltooide haar stage bij Mr. Thomas Vandemeulebroucke, bij wie zij de kneepjes van het strafrecht, verkeersrecht, familierecht en algemeen ondernemings- en burgerlijk recht leerde. Sinds haar opname op het tableau in oktober 2020 breidde zij haar kennis in het ondernemings- en burgerlijk recht uit, met behoud van haar passie voor het strafrecht.


In juli 2021 richt Mr. Ameye haar eigen kantoor in Kortrijk op. Zij streeft ernaar om, via een persoonlijke aanpak met aandacht voor alle facetten van het verhaal van de rechtszoekende, een toekomstgerichte oplossing te vinden in de schijnbaar ondoorgrondelijke wegen van het recht.


Mr. Ameye genoot de opleiding Supralat. Ze is aangesloten aan de Balie van West-Vlaanderen en maakt deel uit van de Salduz-permanentiedienst, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies.