STRAFRECHT | algemeen en bijzonder strafrecht - dader en/of slachtoffer – bijstand tijdens opsporings- of gerechtelijk onderzoek - bijstand bij afzonderlijke verhoren bij politie en onderzoeksrechter  – strafrechtelijke verdediging voor onderzoeks- en vonnisgerechten (correctionele rechtbank, hof van beroep, hof van assisen) – waarborgen rechten slachtoffers voor en tijdens strafrechtelijk onderzoek en na uitspraak - herstelbemiddeling – menswaardig straffen – internering - ...


VERKEERSRECHT | strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging voor politierechtbank en/of correctionele rechtbank – bijstand tijdens verhoor – aansprakelijkheidsgeschillen - vergoeding materiële en lichamelijke schade - ...


JEUGDRECHT | verdediging minderjarige of ouders - jeugdadvocaat  - bijstand jeugdrechtbank in protectionele en strafzaken - minderjarige slachtoffers en daders - herstelbemiddeling - bijstand bij parketcriminoloog - schadevergoeding - ...