STRAFRECHT | algemeen en bijzonder strafrecht - dader en/of slachtoffer – bijstand tijdens opsporings- of gerechtelijk onderzoek - bijstand bij afzonderlijke verhoren  – strafrechtelijke verdediging voor onderzoeks- en vonnisgerechten – waarborgen rechten slachtoffers voor en tijdens strafrechtelijk onderzoek en na uitspraak - herstelbemiddeling – menswaardig straffen – internering


VERKEERSRECHT | strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging voor politierechtbank en/of correctionele rechtbank – bijstand tijdens verhoor – aansprakelijkheidsgeschillen - vergoeding materiële en lichamelijke schade


PERSONEN- EN FAMILIERECHT | verblijfsregeling en onderhoudsgeld ten behoeve van kinderen na relatiebreuk – afstammingsrecht – naamsverandering


CONSUMENTENRECHT | consument en onderneming – gerechtelijke stappen na onrechtmatige consumentenkoop – garantieregeling -  minnelijke invordering van schulden