TARIEVEN | Het ereloon en de dossierkosten zijn variabel en afhankelijk van de aard van het dossier. Bij de eerste consultatie licht Mr. Ameye transparant toe aan welke kosten de cliënt zich mag verwachten.


RECHTSBIJSTAND | Vaak kan het ereloon gedekt worden door een door cliënt aangegane rechtsbijstandsverzekering. Mr. Ameye gaat samen met de cliënt de mogelijkheden na.


PRO DEO | Cliënten die binnen bepaalde categorieën van rechtszoekenden vallen of te weinig verdienen, staat Mr. Ameye onder strikte voorwaarden geheel of gedeeltelijk kosteloos bij.

Minderjarigen vallen automatisch onder het pro deo systeem en moeten Floor nooit betalen.